Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika
18/03/2016
Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika
21/03/2016

Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

print
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2015/03/Logo-Greco-only.jpg Na 71. plenarnom zasedanju Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO), održanom od 14. do 18. marta u Strazburu, pored rasprave i usvajanja izveštaja za države članice u okviru III i IV evalucionog kruga, na sastanku je bilo reči o kategorijama funkcionera koje treba obuhvatiti V evalucionim krugom i pitanjima koja taj upitnik treba da sadrži. Takođe, predstavnici Kirgistana su predstavili nacionalni okvir u borbi protiv korupcije i istakli zahtev za prijem u GRECO, a predstavnici Slovenačke policije i Federalnog antikorupcijskog biroa Austrije (BAK) predstavili su rezultate u oblasti prevencije korupcije. Konstatovano je da je učešće EU u radu GRECO proces koji traje i da ostaje dugoročni cilj kojem se teži.