Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije od 2012. do 2016. godine

ras_9998-8Tatjana Babić, rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. godine i uže se specijalizovala na poslediplomskim studijama iz oblasti terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije. Pravosudni ispit je položila 2001. godine.
Od 1998. do 2001. godine radila je u Privrednom sudu u Beogradu, od 2001. do 2002. godine u Okružnom sudu u Beogradu i od 2002. do 2005. godine u Drugom opštinskom sudu u Beogradu na poslovima sudijskog saradnika.

Od 2005. do 2010. radila je u Republičkom odboru za rešavanje o sukobu interesa, najpre kao savetnik, a od 2008. kao sekretar Republičkog odbora. Sa ovog položaja je 2010. godine preuzeta na položaj sekretara Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Stručno se usavršavala u oblasti kadrovskog upravljanja i završila obuku o javnoj upravi i upravljanju ljudskim resursima francuske Nacionalne škole za javnu upravu «ENA». 2011. pohađala program stručnog usavršavanja u SAD, u organizaciji USAID-a, u oblasti borbe protiv korupcije sa posebnim naglaskom na zaštiti uzbunjivača.

Jedan je od priređivača zbornika prakse Republičkog odbora «Vodiča za sprečavanje sukoba interesa javnih funkcionera».

Učestvovala na većem broju seminara i konferencija iz oblasti borbe protiv korupcije.

Od 9.11.2012. do 20.1.2013. vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

Odbor Agencije, 21. 1. 2013. godine, jednoglasno ju je izabrao za direktora Agencije.

Ostavku je podnela 20.12.2016. zbog izbora na mesto sudije Ustavnog suda Srbije.

(foto: Zoran Raš)