Татјана Бабић, директор Агенције за борбу против корупције од 2012. до 2016. године

ras_9998-8Татјана Бабић, рођена је 1972. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1998. године и уже се специјализовала на последипломским студијама из области тероризма, организованог криминалитета и корупције. Правосудни испит је положила 2001. године.
Од 1998. до 2001. године радила је у Привредном суду у Београду, од 2001. до 2002. године у Окружном суду у Београду и од 2002. до 2005. године у Другом општинском суду у Београду на пословима судијског сарадника.

Од 2005. до 2010. радила је у Републичком одбору за решавање о сукобу интереса, најпре као саветник, а од 2008. као секретар Републичког одбора. Са овог положаја је 2010. године преузета на положај секретара Одбора Агенције за борбу против корупције.

Стручно се усавршавала у области кадровског управљања и завршила обуку о јавној управи и управљању људским ресурсима француске Националне школе за јавну управу «ЕНА». 2011. похађала програм стручног усавршавања у САД, у организацији УСАИД-а, у области борбе против корупције са посебним нагласком на заштити узбуњивача.

Један је од приређивача зборника праксе Републичког одбора «Водича за спречавање сукоба интереса јавних функционера».

Учествовала на већем броју семинара и конференција из области борбе против корупције.

Од 9.11.2012. до 20.1.2013. вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције.

Одбор Агенције, 21. 1. 2013. године, једногласно ју је изабрао за директора Агенције.

Оставку је поднела 20.12.2016. због избора на место судије Уставног суда Србије.

(фото: Зоран Раш)