Studijska poseta Agenciji za sprječavanje korupcije Republike Crne Gore

Mišljenje o Predlogu uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja
28/12/2017
Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje u Kostolcu, Mionici, Negotinu i Pećincima – 24. januar 2018. godine
05/01/2018

Studijska poseta Agenciji za sprječavanje korupcije Republike Crne Gore

print

Delegacija Agencije za borbu protiv korupcije, koju su činili predstavnici Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, Sektora za međunarodnu saradnju, Kancelarije direktora i Grupe za informatičke poslove, je u periodu od 24-26. decembra boravila u studijskoj poseti crnogorskoj Agenciji za sprječavanje korupcije. Zajedno sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije u studijskoj poseti su učestvovali i zaposleni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, iz Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije i Sektora unutrašnje kontrole. Budući da je pre nekoliko godina Agencija za borbu protiv korupcije ustupila crnogorskoj anti-korupcijskoj instituciji softversku aplikaciju za prijavu imovine i prihoda funkcionera, a da ju je crnogorska Agencija za sprječavanje korupcije u međuvremenu prilagodila i proširila na određene kategorije državnih službenika, cilj posete je bio da se razmene iskustava u ovoj oblasti.

Tokom prvog dana posete, direktor Sreten Radonjić i njegovi saradnici su predstavili sistem organizacije i rada crnogorske Agencije. Nakon toga, usledilo je predstavljanje njenog informacionog sistema, sistema za razmenu podataka sa drugim državnim organima, sa fokusom na Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, kao i postupka podnošenja i provere izveštaja o prihodima i imovini funkcionera i državnih službenika. Tom prilikom predstavnici dve Agencije su razmenili iskustva iz prakse i prodiskutovali o preprekama u radu, kao i mogućim odgovorima na izazove sa kojima se susreću.

Drugi dan radne posete je bio posvećen sumiranju zaključaka do kojih se došlo tokom prethodnog dana, kao i definisanju budućih pravaca razvoja međusobne saradnje. Predstavnici dve antikorupcijske institucije su se složili da su ovakvi susreti i radni sastanci višestruko korisni za obe strane, te zaključili da bi u budućnosti trebalo povećati njihov broj i uvesti ih u redovnu praksu. Dogovoreno je i da se nastavak saradnje realizuje kroz planiranje i pripremu zajedničkog projektnog predloga.