Студијска посета Агенцији за спрјечавање корупције Републике Црне Горе

The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Студијска посета Агенцији за спрјечавање корупције Републике Црне Горе

print

Делегација Агенције за борбу против корупције, коју су чинили представници Сектора за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама, Сектора за међународну сарадњу, Канцеларије директора и Групе за информатичке послове, је у периоду од 24-26. децембра боравила у студијској посети црногорској Агенцији за спрјечавање корупције. Заједно са представницима Агенције за борбу против корупције у студијској посети су учествовали и запослени из Министарства унутрашњих послова Републике Србије, из Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије и Сектора унутрашње контроле. Будући да је пре неколико година Агенција за борбу против корупције уступила црногорској анти-корупцијској институцији софтверску апликацију за пријаву имовине и прихода функционера, а да ју је црногорска Агенција за спрјечавање корупције у међувремену прилагодила и проширила на одређене категорије државних службеника, циљ посете је био да се размене искустава у овој области.

Током првог дана посете, директор Сретен Радоњић и његови сарадници су представили систем организације и рада црногорске Агенције. Након тога, уследило је представљање њеног информационог система, система за размену података са другим државним органима, са фокусом на Министарство унутрашњих послова Црне Горе, као и поступка подношења и провере извештаја о приходима и имовини функционера и државних службеника. Том приликом представници две Агенције су разменили искуства из праксе и продискутовали о препрекама у раду, као и могућим одговорима на изазове са којима се сусрећу.

Други дан радне посете је био посвећен сумирању закључака до којих се дошло током претходног дана, као и дефинисању будућих праваца развоја међусобне сарадње. Представници две антикорупцијске институције су се сложили да су овакви сусрети и радни састанци вишеструко корисни за обе стране, те закључили да би у будућности требало повећати њихов број и увести их у редовну праксу. Договорено је и да се наставак сарадње реализује кроз планирање и припрему заједничког пројектног предлога.