Стратешки документи у области борбе против корупције у СрбијиНационална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

Ревидирани Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (у примени од 7. јула 2016. године)

Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције – тумачење у вези са појединим активностима – март 2014. године

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (у примени од 6. септембра 2013. године, до почетка примене ревидираног Акционог плана)


Стратегија (2005) и Акциони план (2006) чија је важност престала даном објављивања нове Стратегије

Национална стратегија за борбу против корупције (2005)

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције (2006)


Акциони план за Поглавље 23


Линк: Остали документи у вези са стратегијама и акционим плановима