Agencija objavljuje svoju statističku analizu u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera

Delegacija crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije
22/06/2016
Pravila u finansiranju političkih aktivnosti i kontrola njihovog sprovođenja su čuvari integriteta politike i demokratije
01/07/2016

Agencija objavljuje svoju statističku analizu u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije je izradila statističku analizu sopstvenog postupanja i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji koje se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Analiza obuhvata period od aprila 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Za potrebe statistike korišćeni su podaci iz evidencija koje je Agencija uspostavila u okviru nadležnosti za vođenje registara funkcionera i posebnih evidencija u vezi sa kontrolom imovine i prihoda funkcionera.

Stastističku analizu možete preuzeti ovde.