Агенција објављује своју статистичку анализу у вези са пријављивањем имовине функционера

Делегација црногорске Агенције за спрјечавање корупције у посети Агенцији за борбу против корупције
22/06/2016
Правила у финансирању политичких активности и контрола њиховог спровођења су чувари интегритета политике и демократије
01/07/2016

Агенција објављује своју статистичку анализу у вези са пријављивањем имовине функционера

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције је израдила статистичку анализу сопственог поступања и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о Агенцији које се односе на обавезу функционера да подносе извештаје о имовини и приходима. Анализа обухвата период од априла 2013. године, закључно са 31. децембром 2015. године. За потребе статистике коришћени су подаци из евиденција које је Агенција успоставила у оквиру надлежности за вођење регистара функционера и посебних евиденција у вези са контролом имовине и прихода функционера.

Стастистичку анализу можете преузети овде.