Агенција објављује своју статистичку анализу у вези са пријављивањем имовине функционера

» Assistance in Combatting Corruption« (»Supervisor«)
08/06/2016
Representative of the Anti-Corruption Agency at the Presentation of the SELDI Corruption Monitoring System
05/07/2016

Агенција објављује своју статистичку анализу у вези са пријављивањем имовине функционера

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције је израдила статистичку анализу сопственог поступања и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о Агенцији које се односе на обавезу функционера да подносе извештаје о имовини и приходима. Анализа обухвата период од априла 2013. године, закључно са 31. децембром 2015. године. За потребе статистике коришћени су подаци из евиденција које је Агенција успоставила у оквиру надлежности за вођење регистара функционера и посебних евиденција у вези са контролом имовине и прихода функционера.

Стастистичку анализу можете преузети овде.