Став Агенције о предмету ректора Арсенијевића

Mишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о уџбеницима
09/02/2018
Јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору
19/02/2018

Став Агенције о предмету ректора Арсенијевића

print

Директор Агенције је на основу пријаве покренуо поступак против Небојше Арсенијевића, ректора Универзитета у Крагујевцу и 28.11.2017. године донео решење којим се утврђује да је именовани током вршења наведене јавне функције повредио Закон о Агенцији за борбу против корупције и изречена му је мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције ректора Универзитета у Крагујевцу.

Против првостепене одлуке Небојша Арсенијевић изјавио је жалбу о којој је Одбор Агенције одлучио на седници одржаној 17.01.2018. године. Одлука Одбора Агенције упућена је Небојши Арсенијевићу 25.01.2018. године и чека се пријем доставнице којом се потврђује да је достављање извршено.
По пријему доказа да је одлука Одбора лично уручена именованом, Агенција ће надлежном органу-Савету Универзитета у Крагујевцу поднети иницијативу за разрешење Небојше Арсенијевића са јавне функције ректора Универзитета у Крагујевцу.