Разрешена директорка Специјалне болнице у Сокобањи

Процена ризика корупције у прописима није формалност
26/05/2015
Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције
29/05/2015

Разрешена директорка Специјалне болнице у Сокобањи

print

Znak Horizontalno Cirilica

Министарство здравља je 25. маја обавестило Агенцију за борбу против корупције да је разрешило Љиљану Исаковић са јавне функције директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ у Сокобањи. Агенција подсећа јавност да је Министарству 15.12.2014. године упутила иницијативу за разрешење Љиљане Исаковић пошто је утврђено да је као директорка болнице поступала супротно одредбама чл. 27. и 32. ст. 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

У препоруци за разрешење поред осталог је наведено да је Љиљана Исаковић склопила са својом кћерком Јеленом Исаковић уговор о раду којим је у тој болници засновала радни однос на неодређено време на пословима доктора медицине — приправника. Потом да је са кћерком Јеленом закључила вансудско поравнање којим је прихваћено да Јелена Исаковић овој болници враћа дуг по основу стипендирања у износу од 300.201,19 динара у 60 једнаких рата, без камате. На сличан начин запослила је и сина Николу Исаковића с којим је закључила уговор о раду којим је најпре заснован радни однос у болници на одређено време, до 30.11.2011. године, а затим 29.05.2012. године донела одлуку о пријему у радни однос којом је примљен у радни однос на неодређено време. На тај начин је интересно погодовала повезаним лицима и тиме довела у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције. Љиљана Исаковић о сукобу интереса, који је имала у овим ситуацијама, није писмено обавестила Министарство здравља и Агенцију за борбу против корупције.