Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki

Sprovođenje UN Konvencije protiv korupcije
07/11/2017
Upravni inspektorat predložiće poništenje i ukidanje nezakonitih rešenja generalnog sekretara Narodne skupštine
08/11/2017

Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učesnici su dvodnevne radionice “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja se u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održava 6. i 7. novembra u Vrdniku.

Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, pravna zaštita, u okviru kojih je Agencija predstavila svoju ulogu u sprečavanju korupcije u javnim nabavkama, dok će danas biti više reči o modalitetima za jačanje saradnje između institucija.

Pored Agencije, radionici prisustvuju predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije kao i predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je Agencija u novembru prošle godine potpisala sa obe komisije, a u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, prepoznata je potreba za unapređenjem funkcionisanja, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničkim učešćem u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela.

Stalni dijalog i kvalitetan sistem razmene informacija između institucija može znatno uticati na razvoj konkurencije na tržištu i na otkrivanje veze između naručioca i ponuđača u postupcima javnih nabavki koja ukazuje na postojanje korupcije.

Predstavnici sve tri institucije složili su se da je ulaganje koordinisanih napora u cilju zaštite javnog interesa i smanjenja rizika od korupcije, od prioritetnog značaja za jačanje saradnje i integriteta institucija.