Слободан Газивода

Рођен 27.05.1944. г. у Горњем Милановцу у породици просветних радника.

Основну школу, гимназију и Правни факултет завршио у Београду у редовном трајању.

Цео радни стаж од 40 г. провео у правосуђу, у кривичној материји и то:

  • од 1972. г. судија Петог општинског суда,
  • од 1984. г. судија Окружног суда у Београду и
  • од 1998. г. судија Врховног суда Србије, до одласка у редовну пензију 2009.г.

Једно време обављао функције заменика Председника Окружног суда у Београду и заменика председника Врховног суда Србије.

Објавио већи број стручних радова, из области кривичног права и био излагач реферата на стручним скуповима из ове области.

Ожењен је и има двоје деце.

Живи у Београду.