Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Partnerstvo agencija za borbu protiv korupcije Srbije i Italije
11/10/2017
U poseti Agenciji kolege iz crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije
19/10/2017

Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

print

Agencija za borbu protiv korupcije organizovaće deset okruglih stolova širom Srbije u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji. Okrugli stolovi na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ biće realizovani u Bačkoj Topoli, Zrenjaninu i Velikoj Plani tokom oktobra, kao i Valjevu, Pirotu, Nišu, Vranju, Novom Pazaru, Užicu i Zaječaru tokom novembra.

Teme okruglih stolova su: obaveze u pogledu prijavljivanja imovine funkcionera, obaveštavanja Agencije o stupanju, odnosno prestanku funkcije, evidenciji poklona, učestvovanju u postupcima javnih nabavki, sprečavanju sukoba interesa, ali i postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava.

Plan i Program okruglih stolova za jesen 2017. godine Agencija je donela zbog potrebe za organizovanijom i dinamičnijom saradnjom sa lokalnim samoupravama u cilju efikasnije primene Zakona o Agenciji, ali i tako što je, uvidom u registre koje vodi, utvrdila da nisu sve institucije i funkcioneri ažurni u pogledu dostavljanja obaveštenja o stupanju, odnosno, prestanku funkcije funkcionera, kao i izveštaja o imovini i prihodima funkcionera.

Prvi okrugli sto biće održan u Bačkoj Topoli 18. oktobra 2017. u sali Skupštine opštine Bačka Topola sa početkom u 12 časova, a raspored za ostale gradove možete pogledati na ovom linku.