Серија округлих столова „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

Партнерство агенција за борбу против корупције Србије и Италије
11/10/2017
У посети Агенцији колеге из црногорске Агенције за спрјечавање корупције
19/10/2017

Серија округлих столова „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

print

Агенција за борбу против корупције организоваће десет округлих столова широм Србије у циљу обавештавања установа, организација и јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа о обавезама, забранама и ограничењима које проистичу из Закона о Агенцији. Округли столови на тему „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ биће реализовани у Бачкој Тополи, Зрењанину и Великој Плани током октобра, као и Ваљеву, Пироту, Нишу, Врању, Новом Пазару, Ужицу и Зајечару током новембра.

Теме округлих столова су: обавезе у погледу пријављивања имовине функционера, обавештавања Агенције о ступању, односно престанку функције, евиденцији поклона, учествовању у поступцима јавних набавки, спречавању сукоба интереса, али и поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији и подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава.

План и Програм округлих столова за јесен 2017. године Агенција је донела због потребе за организованијом и динамичнијом сарадњом са локалним самоуправама у циљу ефикасније примене Закона о Агенцији, али и тако што је, увидом у регистре које води, утврдила да нису све институције и функционери ажурни у погледу достављања обавештења о ступању, односно, престанку функције функционера, као и извештаја о имовини и приходима функционера.

Први округли сто биће одржан у Бачкој Тополи 18. октобра 2017. у сали Скупштине општине Бачка Топола са почетком у 12 часова, а распоред за остале градове можете погледати на овом линку.