Seminari u Pirotu, Leskovcu, Prokuplju, Kruševcu i Kraljevu

Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv korupcije
30/11/2016
Počeo je novi (drugi) ciklus izrade plana integriteta
07/12/2016

Seminari u Pirotu, Leskovcu, Prokuplju, Kruševcu i Kraljevu

print

4Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme:

„Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Seminar „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ namenjen je funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.
Učesnici seminara će biti upoznati sa pojmom i vrstama sukoba interesa i obevezama funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa i prijavljivanja imovine i prihoda, odnosno, na seminarima će biti obrađene sledeće teme:

– Registar i prijavljivanje imovine funkcionera, kontrola izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije;
– Obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, i dr.);
– Postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
– Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prethodne nedelje održani su seminari u Čačku i Užicu.

Planom realizacije seminara zakazani su seminari u sledećim opštinama i gradovima:

Šabac, 05. decembar, sala Visoko medicinske i poslovno – tehnološke škole strukovnih studija, sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Mačvanskog upravnog okruga.
Pirot, 07. decembar, sala Skupštine grada, sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Pirotskog upravnog okruga.
Leskovac, 08. decembar, sala Centra za stručno usavršavanje, sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Jablaničkog upravnog okruga.
Prokuplje, 09. decembar, sala Skupštine opštine sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Topličkog upravnog okruga.
Kruševac, 12. decembar, sala Skupštine grada sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Rasinskog upravnog okruga.
Kraljevo, 13. decembar, sala Skupštine grada sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Raškog upravnog okruga.