Семинари у Пироту, Лесковцу, Прокупљу, Крушевцу и Краљеву

Споразум о сарадњи у области борбе против корупције
30/11/2016
Почео је нови (други) циклус израде плана интегритета
07/12/2016

Семинари у Пироту, Лесковцу, Прокупљу, Крушевцу и Краљеву

print

4Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус семинара у октобру, новембру и децембру 2016. године у више градова и општина у Србији на темe:

„Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

Семинар „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ намењен је функционерима, односно свим изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и у органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.
Учесници семинара ће бити упознати са појмом и врстама сукоба интереса и обевезама функционера у области спречавања сукоба интереса и пријављивања имовине и прихода, односно, на семинарима ће бити обрађене следеће теме:

– Регистар и пријављивање имовине функционера, контрола извештаја о имовини и приходима функционера, обавештавање и вођење евиденција о поклонима и ступању и престанку функције;
– Обавезе функционера у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и кумулација функција, обављање другог посла или делатности, и др.);
– Поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције;
– Подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава због повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Претходне недеље одржани су семинари у Чачку и Ужицу.

Планом реализације семинара заказани су семинари у следећим општинама и градовима:

Шабац, 05. децембар, сала Високо медицинске и пословно – технолошке школе струковних студија, са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Мачванског управног округа.
Пирот, 07. децембар, сала Скупштине града, са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Пиротског управног округа.
Лесковац, 08. децембар, сала Центра за стручно усавршавање, са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Јабланичког управног округа.
Прокупље, 09. децембар, сала Скупштине општине са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Топличког управног округа.
Крушевац, 12. децембар, сала Скупштине града са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Расинског управног округа.
Краљево, 13. децембар, сала Скупштине града са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Рашког управног округа.