Seminari – planovi integriteta – 2017.

Obukama o izradi i sprovođenju plana integriteta prisustovala 742 učesnika iz 465 institucija u Srbiji
20/07/2017
Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava i Konačna lista vrednovanja i rangiranja
24/07/2017

Seminari – planovi integriteta – 2017.

print