Sastanak o sprovođenju ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine OEBS-a u Beču

Ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji
14/10/2016
Protiv funkcionera pokrenuto 1.377 postupaka zbog povrede obaveze prijavljivanja imovine i prihoda i poklona
26/10/2016

Sastanak o sprovođenju ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine OEBS-a u Beču

print
oebs-vladan  Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, predstavio je rezultate rada Agencije na sastanku o sprovođenju ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) koji je održan u Beču 17-18. oktobra 2016. godine.
Tokom sesije o borbi protiv korupcije i unapređenju vladavine prava, kao preduslova za ekonomski razvoj i poslovne odnose, Vladan Joksimović se posebno osvrnuo na usklađivanje
aktivnosti Agencije sa preporukama sadržanim u Odluci Ministarskog saveta OEBS-a o prevenciji korupcije, usvojene u decembru 2014. godine, i na podršku koju Misija OEBS-a u Srbiji pruža radu Agencije.