Састанaк о спровођењу економске и димензије заштите животне средине ОЕБС-a у Бечу

Циклус обука у градовима и општинама у Републици Србији
14/10/2016
Против функционера покренуто 1.377 поступака због повреде обавезе пријављивања имовине и прихода и поклона
26/10/2016

Састанaк о спровођењу економске и димензије заштите животне средине ОЕБС-a у Бечу

print
oebs-vladan  Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције за борбу против корупције, представио је резултате рада Агенције на састанку о спровођењу економске и димензије заштите животне средине Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) који је одржан у Бечу 17-18. октобра 2016. године.
Током сесије о борби против корупције и унапређењу владавине права, као предуслова за економски развој и пословне односе, Владан Јоксимовић се посебно осврнуо на усклађивање
активности Агенције са препорукама садржаним у Одлуци Министарског савета ОЕБС-а о превенцији корупције, усвојене у децембру 2014. године, и на подршку коју Мисија ОЕБС-а у Србији пружа раду Агенције.