Saopštenje sa sednice Odbora održane 22. marta 2017. godine

Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana
15/03/2017
Agencija za borbu protiv korupcije prati predsedničku kampanju
23/03/2017

Saopštenje sa sednice Odbora održane 22. marta 2017. godine

print
Znak Horizontalno CirilicaOdbor Agencije je na sednici održanoj 22. marta doneo zaključke o odbacivanju tri prijave podnete na javni konkurs za izbor direktora Agencije jer su nepotpune, odnosno kandidati uz prijave nisu dostavili dokumentaciju navedenu u oglasu konkursa kojom se dokazuje da ispunjavaju uslove za izbor.
U pogledu dalje procedure, Odbor Agencije jednoglasno je doneo zaključak da se nastavi postupak izbora direktora Agencije uprkos tome što 8. aprila ove godine ističe mandat četvoro članova Odbora. Ocenjeno je da iz tehničkih razloga, zbog velikog broja prijavljenih kandidata, Odbor najverovatnije neće biti u mogućnosti da okonča postupak do navedenog roka.