Saopštenje sa sednice Odbora Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije na međunarodnom sastanku o primeni Konvencije UN protiv korupcije
22/08/2017
Izabran direktor Agencije za borbu protiv korupcije
06/09/2017

Saopštenje sa sednice Odbora Agencije

print
Danas je održana sednica sa novoizabranim članovima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Odbor je nastavio rad na konkursu za izbor direktora Agencije tako što je formirao tročlanu Konkursnu komisiju koja će u narednom periodu obaviti razgovor sa svim kandidatima koji su ispunili osnovne uslove konkursa (njih 18, od prijavljenog 21 kandidata) i izabrati kandidate za uži krug izbora – od kojih će Odbor Agencije izabrati direktora nakon obavljenih razgovora.

Pored navedenog, rešeno je i 16 predmeta po žalbama izjavljenih protiv odluka direktora Agencije za borbu protiv korupcije.