Саопштење о ванредној провери података о имовини и приходима функционера

The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Саопштење о ванредној провери података о имовини и приходима функционера

print

Агенција за борбу против корупције врши редовну проверу података из извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Извештај) на основу Годишњег плана провере Извештаја. Годишњим планом провере за 2017. годину обухваћени су посланици Народне скупштине и чланови Владе РС, који у претходном периоду нису били предмет провера као и судије Апелационог суда у Београду и тужиоци у Апелационом јавном тужилаштву у Београду – укупно 305 функционера.

Ванредна провера података из извештаја о имовини и приходима (у даљем тексту: Извештај), било ког функционера покреће се по службеној дужности када постоје релевантне информације и подаци које указују да постоје несагласности у пријављеном и реалном стању имовине и прихода тог функционера. Најчешћи извор релевантних информација и података, на основу којих се покреће ванредна провера података извештаја, су предлози других сектора у оквиру Агенције, других државних органа, на основу представки физичких и правних лица, навода медија и сл.

Прилог: Табела ванредних провера у току 2016. и 2017. године

Након извршених провера, уколико је утврђена нека неправилност, тражи се изјашњење функционера и потом се или завршава провера или се покреће поступак утврђивања постојања повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције или се пак иницира поступак код других надлежних органа (тужилаштво, Прекршајни суд и др.).

Табеларни преглед ванредних провера као и табеларни преглед резултата рада по напред наведеном се налази на интернет презентацији Агенције.