Agencija poziva organizacije civilnog društva da učestvuju na konkursu za dodelu sredstava projektima u oblasti borbe protiv korupcije
07/02/2017
Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije
14/02/2017

Saopštenje Odbora Agencije

print
Znak Horizontalno Cirilica

Na sednici Odbora održanoj 8. februara 2017. godine, Odbor je nakon završene rasprave glasao o kandidatima. Nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova članova Odbora. Odbor je konstatovao da odluka o izboru direktora Agencije nije doneta. Na istoj sednici Odbor je doneo odluku o raspisivanju novog konkursa za izbor direktora Agencije.