Саопштење Одбора Агенције за борбу против корупције

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Саопштење Одбора Агенције за борбу против корупције

print
На настављеној 20. седници Одбора није донета одлука по жалби Николе Селаковића изјављеној против решења директора Агенције за борбу против корупције бр. 014-07-00-00378/2014-11 од 1.10.2014. године.

Извод из записника са двадесете седнице Одбора доступан је овде.

Записник о усменом изјашњавању Николе Селаковића чини саставни део овог записника – доступан је овде.