Саопштење Одбора Агенције за борбу против корупције

Семинар – Механизми за борбу против корупцијe
09/02/2015
Председник италијанске националне антикорупцијске институције у Агенцији
18/02/2015

Саопштење Одбора Агенције за борбу против корупције

print
На настављеној 20. седници Одбора није донета одлука по жалби Николе Селаковића изјављеној против решења директора Агенције за борбу против корупције бр. 014-07-00-00378/2014-11 од 1.10.2014. године.

Извод из записника са двадесете седнице Одбора доступан је овде.

Записник о усменом изјашњавању Николе Селаковића чини саставни део овог записника – доступан је овде.