Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije
14/02/2017
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-15/17-03 za 2017. godinu
23/02/2017

Saopštenje za javnost

print
Znak Horizontalno Cirilica

Agencija za borbu protiv korupcije ne štiti gradonačelnika Beograda, Sinišu Malog, kao ni bilo kojeg drugog funkcionera, kako tvrde pojedini mediji. Do sada nisu bili malobrojni funkcioneri koji su govorili da je rad Agencije usmeren na narušavanje njihovog ugleda, jer posao koji Agencija radi ne obećava mnogo saveznika, ako se radi profesionalno. Takođe, očekivano je da novinari i funkcioneri priču o radu Agencije i kontroli najčešće nastoje da preusmere na teren političke borbe, te izgleda da je odjednom postalo aktuelno da je rad Agencije usmeren na očuvanje ugleda Siniše Malog.

Agencija u cilju informisanja javnosti ukazuje na to da se ovim slučajem bavila od 2014. do 2016. godine, kada je započela postupak kontrole blagovremenosti, tačnosti i potpunosti podataka iz izveštaja o imovini i prihodima imenovanog, kao i prethodni postupak provere ispunjenosti uslova za pokretanje postupka za odlučivanje o tome da li je funkcioner povredio odredbe zakona koji reguliše sukob interesa i preduzela više mera i radnji protiv funkcionera u skladu sa nadležnostima.
Agencija je 2014. i 2015. godine zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, funkcioneru izrekla dve mere upozorenja, zbog nedostavljanja Izveštaja o imovini i prihodima od dana stupanja na javnu funkciju člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije i zbog prijavljivanja netačnih i nepotpunih podataka o imovini i prihodima dostavljenim u Izveštaju podnetom 23.11.2013. godine. Postupanje Agencije u vezi sa mogućim sukobom interesa i dalje je u toku, budući da Agencija prikuplja informacije putem međunarodne pravne pomoći.
Tokom 2015 godine, a nakon izvršene kontrole podataka iz izveštaja funkcionera o imovini i prihodima u zemlji i inostranstvu, Agencija je podnela izveštaj Poreskoj upravi na dalju nadležnost i postupanje. U 2016. godini posle analize svih prikupljenih podataka, Agencija je 04. avgusta 2016. godine podnela Izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i dopunu 22. avgusta iste godine.
Podsećamo da Agencija podnosi krivične prijave ukoliko postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično delo Neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini, propisano Zakonom o Agenciji, dok Izveštaje o svim činjenicama i dokazima koje poseduje podnosi nadležnom tužilaštvu, ukoliko postoje osnovi sumnje da je eventualno izvršeno neko drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Agencija je, o svim svojim saznanjima, dokazima i prikupljenim podacima izvestila nadležno tužilaštvo, kojem je pre pola godine dostavila celokupne spise predmeta.

Agencija će izvršiti provere svih novih navoda koji su se pojavili u javnosti, u vezi sa neprijavljenom imovinom javnog funkcionera i plaćanjem školarine, mogućim nezakonitim zapošljavanjem supruge i dadilje, kao i poslovnim aranžmanima privrednih društava sa gradom Beogradom, u kojima se ukazuje na koruptivne radnje u načinu rada ili postupanja organa javne vlasti ili funkcionera.