Јавни конкурс за избор директора Агенције за борбу против корупције
14/02/2017
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за Јавну набавку услуга број 404-02-15/17-03 за 2017. годину
23/02/2017

Саопштење за јавност

print
Znak Horizontalno Cirilica

Агенција за борбу против корупције не штити градоначелника Београда, Синишу Малог, као ни било којег другог функционера, како тврде поједини медији. До сада нису били малобројни функционери који су говорили да је рад Агенције усмерен на нарушавање њиховог угледа, јер посао који Агенција ради не обећава много савезника, ако се ради професионално. Такође, очекивано је да новинари и функционери причу о раду Агенције и контроли најчешће настоје да преусмере на терен политичке борбе, те изгледа да је одједном постало актуелно да је рад Агенције усмерен на очување угледа Синише Малог.

Агенција у циљу информисања јавности указује на то да се овим случајем бавила од 2014. до 2016. године, када је започела поступак контроле благовремености, тачности и потпуности података из извештаја о имовини и приходима именованог, као и претходни поступак провере испуњености услова за покретање поступка за одлучивање о томе да ли је функционер повредио одредбе закона који регулише сукоб интереса и предузела више мера и радњи против функционера у складу са надлежностима.
Агенција је 2014. и 2015. године због повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције, функционеру изрекла две мере упозорења, због недостављања Извештаја о имовини и приходима од дана ступања на јавну функцију члана Управног одбора Клиничког центра Србије и због пријављивања нетачних и непотпуних података о имовини и приходима достављеним у Извештају поднетом 23.11.2013. године. Поступање Агенције у вези са могућим сукобом интереса и даље је у току, будући да Агенција прикупља информације путем међународне правне помоћи.
Током 2015 године, а након извршене контроле података из извештаја функционера о имовини и приходима у земљи и иностранству, Агенција је поднела извештај Пореској управи на даљу надлежност и поступање. У 2016. години после анализе свих прикупљених података, Агенција је 04. августа 2016. године поднела Извештај Вишем јавном тужилаштву у Београду, као и допуну 22. августа исте године.
Подсећамо да Агенција подноси кривичне пријаве уколико постоји основ сумње да је извршено кривично дело Непријављивање имовине или давање лажних података о имовини, прописано Законом о Агенцији, док Извештаје о свим чињеницама и доказима које поседује подноси надлежном тужилаштву, уколико постоје основи сумње да је евентуално извршено неко друго кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности.

Агенција је, о свим својим сазнањима, доказима и прикупљеним подацима известила надлежно тужилаштво, којем је пре пола године доставила целокупне списе предмета.

Агенција ће извршити провере свих нових навода који су се појавили у јавности, у вези са непријављеном имовином јавног функционера и плаћањем школарине, могућим незаконитим запошљавањем супруге и дадиље, као и пословним аранжманима привредних друштава са градом Београдом, у којима се указује на коруптивне радње у начину рада или поступања органа јавне власти или функционера.