Otvaranje projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
21/09/2017
Agencija objavljuje Mišljenje o Nacrtu uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa od javnog interesa
25/09/2017

Saopštenje za javnost

print
Agencija za borbu protiv korupcije primila je prijavu protiv Svetislave Bulajić, Generalnog sekretara Narodne skupštine, u vezi sa sumnjom u postojanje povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i drugih propisa. Agencija se radi prikupljanja dokaza, obratila nadležnim organima, pa i Narodnoj skupštini, od koje je dobila traženu dokumentaciju. Na osnovu primljene dokumentacije Agencija će utvrditi da li postoje uslovi za odlučivanje o postojanju povrede odredaba Zakona o Agenciji, o čemu će javnost biti obaveštena.