Saopštenje Agencije povodom „Rajskih papira“

Analiza postupanja u slučajevima povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od 2011. do 31.08.2017. godine
03/11/2017
Sprovođenje UN Konvencije protiv korupcije
07/11/2017

Saopštenje Agencije povodom „Rajskih papira“

print
 Uvidom u Registar imovine i prihoda utvrđeno je da je ministar bez portfelja Nenad Popović Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano Zakonom, na dan stupanja na funkciju.

Da li će objavljene informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primer, vanredne provere podataka o imovini i prihodima ili nekog drugog postupka u okviru ovlašćenja Agencije, prema ministru Nenadu Popoviću, biće predmet ocene i provere Agencije. O ishodu provere Agencija će obavestiti javnost.

Agencija za borbu protiv korupcije proveriće i sve relevantne informacije u odnosu na bilo kog drugog javnog funkcionera koje se budu pojavile u dokumentima nazvanim „Rajski papiri“.