Agencija za borbu protiv korupcije poziva zainteresovane kandidate da se prijave za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
19/02/2018
Kontrola oglašavanja političkih subjekata tokom izbornih kampanja za Beograd
22/02/2018

Rok za prijavu poklona

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javne funkcije da su obavezni da do 1. marta 2018. dostave Agenciji kopiju evidencije o primljenim poklonima za prethodnu kalendarsku godinu.

Takođe, podsećamo da funkcioner ne sme da zadrži poklon čija vrednost prelazi 5 odsto prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (2.400,00 dinara), odnosno prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine čija ukupna vrednost prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (48.000,00 dinara).

Napominjemo da državni i drugi organi, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, a nisu primili poklone u vezi sa vršenjem javne funkcije, nisu u obavezi da o tome obaveste Agenciju.