Агенција за борбу против корупције позива заинтересоване кандидате да се пријаве за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору
19/02/2018
Контрола оглашавања политичких субјеката током изборних кампања за Београд
22/02/2018

Рок за пријаву поклона

print
Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе у којима функционери врше јавне функције да су обавезни да до 1. марта 2018. доставе Агенцији копију евиденције о примљеним поклонима за претходну календарску годину.

Такође, подсећамо да функционер не сме да задржи поклон чија вредност прелази 5 одсто просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (2.400,00 динара), односно пригодне поклоне примљене у току календарске године чија укупна вредност прелази износ од једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (48.000,00 динара).

Напомињемо да државни и други органи, организације и јавне службе у којима функционери врше јавну функцију, а нису примили поклоне у вези са вршењем јавне функције, нису у обавези да о томе обавесте Агенцију.