Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje u Kostolcu, Mionici, Negotinu i Pećincima – 24. januar 2018. godine

Studijska poseta Agenciji za sprječavanje korupcije Republike Crne Gore
28/12/2017
Podsetnik za funkcionere o podnošenju Izveštaja o bitnim promenama
11/01/2018

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje u Kostolcu, Mionici, Negotinu i Pećincima – 24. januar 2018. godine

print
Izbori za odbornike u Skupštinu gradske opštine Kostolac i opštinama Mionica, Negotin, Pećinci i Preševo održani su 24. decembra 2017. godine. Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje u Kostolcu, Mionici, Negotinu i Pećincima ističe 24. januara 2018. godine.

Izbori za odbornike Skupštine opštine Preševo ponovljeni su 14. i 28. januara 2018. godine. Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje u Preševu je 2. mart 2018. godine.

Više informacija o kontroli finansiranja političkih subjekata možete videti ovde.