Донето 41 решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора за политичке субјекте

Сарадњом и едукацијама до боље имплементације Закона о агенцији
12/05/2015
Обавештење о обавези извештавања о спровођењу мера из плана интегритета
14/05/2015

Донето 41 решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора за политичке субјекте

print

Znak Horizontalno CirilicaАгенција за борбу против корупције је донела до сада укупно 41 решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину и то 31 решење током 2014. године и 10 решења од почетка 2015. године.

Доношењу решења претходила је правоснажна пресуда којом су политичка странка или одговорно лице у политичком субјекту кажњени за прекршај прописан одредбама Закона о финансирању политичких активности, као и констатација да политички субјекат има представнике у представничким телима, односно да прима јавна средства за редован рад.

Износ средстава на који политички субјекат губи право за наредну календарску годину одређен је сразмерно изреченој казни за учињени прекршај уз поштовање законске одредбе да он не може бити мањи од 10% а највише до 100% средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада за наредну календарску годину.

Решења су донета за Либерално демократску партију – 7, Демократску странку Србије -3, Нову Србију – 5, Јединствену Србију – 5, Демократску партију – 2, као и по једно за Покрет за демократски прогрес, Демократску унију долине, Демократску заједницу војвођанских Мађара, Социјалистичку партију Србије и 15 решења за различите групе грађана.

Преглед политичких субјеката против којих је поднето решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора можете погледати овде.