Rezultati rada kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Prvi presek stanja prihoda i rashoda političkih stranaka za 2014. godinu
29/04/2015
Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o udžbenicima
05/05/2015

Rezultati rada kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

print

DSC01527Agencija za borbu protiv korupcije je tokom 2015. godine podnela Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva 6 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije).

Od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava u 2015. godini, dve su podnete zbog davanja lažnih podataka o imovini i prihodima, dok su četiri podnete zbog neprijavljivanja imovine i prihoda nakon prestanka javne funkcije.

Krivične prijave podnete su protiv:

– Snežane Paralidis, člana Veća gradske opštine Crveni Krst, Niš, 26.01.2015. godine;

– Zlatana Jovanovića, predsednika opštine Bajina Bašta, 19.02.2015. godine;

– Vladimira Petkovića, člana Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 23.02.2015. godine;

– Duška Koraća, člana Opštinskog veća opštine Stara Pazova, 17.03.2015. godine;

– Rajka Kosanovića, predsednika Upravnog odbora RZZO, 28.04.2015. godine;

– Dragana Stojadinovića, direktora Zdravstvenog centra Bor, 28.04.2015. godine.

Za krivične prijave koje su podnete ranijih godina, nadležni sudovi su do sada doneli dve osuđujuće pravosnažne i dve prvostepene presude, podignuta su tri optužna predloga, u 15 slučajeva postupak je u toku, jedan postupak je okončan primenom člana 283. ZKP, dok je u četiri slučaja krivična prijava odbačena.


NAPOMENA:

Rezultati rada prikazani su u vidu tabela koje sadrže podatke o postupcima protiv funkcionera zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ovde možete preuzeti tabele:

Oblast vođenja registara

Oblast kontrole imovine i prihoda


Sudeći po praksi, najčešće povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije su sledeće:

– član 25 = nedostavljanje informacija i dokumentacije u propisanom roku

– član 35 = kašnjenje funkcionera u prenosu upravljačkih prava

– član 39 = primanje poklona suprotno Zakonu

– član 36 = kašnjenje pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki

– član 43 stav 1 = kašnjenje organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu

– član 43 stav 2 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju

– član 43 stav 4 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije

– član 44 stav 1= kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena


Agencija napominje da se ovi podaci objavljuju sa ciljem obaveštavanja javnosti o rezultatima rada. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom. Takođe, sâmo pokretanje postupka pred Agencijom ne znači da je funkcioner povredio zakon. Odluka o tome donosi se tek nakon sprovedenog postupka, u kojem funkcioner ima pravo da se izjasni, a postaje konačna tek istekom roka za žalbu, odnosno njenim potvrđivanjem od strane Odbora Agencije.