Резултати рада контроле Извештаја о имовини и приходима функционера

Први пресек стања прихода и расхода политичких странака за 2014. годину
29/04/2015
Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима
05/05/2015

Резултати рада контроле Извештаја о имовини и приходима функционера

print

DSC01527Агенција за борбу против корупције је током 2015. године поднела Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва 6 кривичних пријава због постојања основа сумње да функционер није пријавио имовину Агенцији или је дао лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини (члан 72. Закона о Агенцији за борбу против корупције).

Од укупног броја поднетих кривичних пријава у 2015. години, две су поднете због давања лажних података о имовини и приходима, док су четири поднете због непријављивања имовине и прихода након престанка јавне функције.

Кривичне пријаве поднете су против:

– Снежане Паралидис, члана Већа градске општине Црвени Крст, Ниш, 26.01.2015. године;

– Златана Јовановића, председника општине Бајина Башта, 19.02.2015. године;

– Владимира Петковића, члана Управног одбора Националне агенције за регионални развој, 23.02.2015. године;

– Душка Кораћа, члана Општинског већа општине Стара Пазова, 17.03.2015. године;

– Рајка Косановића, председника Управног одбора РЗЗО, 28.04.2015. године;

– Драгана Стојадиновића, директора Здравственог центра Бор, 28.04.2015. године.

За кривичне пријаве које су поднете ранијих година, надлежни судови су до сада донели две осуђујуће правоснажне и две првостепене пресуде, подигнута су три оптужна предлога, у 15 случајева поступак је у току, један поступак је окончан применом члана 283. ЗКП, док је у четири случаја кривична пријава одбачена.


НАПОМЕНА:

Резултати рада приказани су у виду табела које садрже податке о поступцима против функционера због повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Овде можете преузети табеле:

Област вођења регистара

Област контроле имовине и прихода


Судећи по пракси, најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe су следеће:

– члан 25 = недостављање информација и документације у прописаном року

– члан 35 = кашњење функционера у преносу управљачких права

– члан 39 = примање поклона супротно Закону

– члан 36 = кашњење правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки

– члан 43 став 1 = кашњење органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу

– члан 43 став 2 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију

– члан 43 став 4 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције

– члан 44 став 1= кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена


Агенција напомиње да се ови подаци објављују са циљем обавештавања јавности о резултатима рада. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом. Такође, сâмо покретање поступка пред Агенцијом не значи да је функционер повредио закон. Одлука о томе доноси се тек након спроведеног поступка, у којем функционер има право да се изјасни, а постаје коначна тек истеком рока за жалбу, односно њеним потврђивањем од стране Одбора Агенције.