Rezultati kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

„Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten?“
07/10/2015
Agencija je nezavisan organ i ne treba mu ničija dozvola za rad
09/10/2015

Rezultati kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije je u toku 2015. godine Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva podnela 11 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije) i 12 izveštaja, i to: Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i krivično delo pranje novca; Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru zbog postojanja sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotreba službenog položaja ili neko drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti (trgovina uticajem, primanje mita, pranje novca); 4 izveštaja Upravi za sprečavanje pranja novca zbog sumnje da je izvršeno krivično delo pranje novca; 5 izveštaja Poreskoj upravi zbog sumnje da je izvršeno krivično delo poreska utaja i 1 izveštaj Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja zbog sumnje da je došlo do zloupotrebe državnog programa obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, odnsono ispunjenosti uslova dodele državne pomoći na objektima oštećenim majskim poplavama 2014. godine u Obrenovcu.

Od ukupnog broja podnetih krivičnih prijava u 2015. godini, tri su podnete zbog davanja lažnih podataka o imovini i prihodima, dok je osam podneto zbog neprijavljivanja imovine i prihoda po stupanju na javnu funkciju, odnosno po prestanku javne funkcije.

Krivične prijave podnete su protiv:

– Snežane Paralidis, bivšeg člana Veća gradske opštine Crveni Krst, Niš, 26.01.2015. godine;
– Zlatana Jovanovića, bivšeg predsednika opštine Bajina Bašta, 19.02.2015. godine, sada na funkciji člana Opštinskog veća opštine Bajina Bašta;
– Vladimira Petkovića, bivšeg člana Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 23.02.2015. godine;
– Duška Koraća, bivšeg člana Opštinskog veća opštine Stara Pazova, 17.03.2015. godine;
– Rajka Kosanovića, bivšeg predsednika Upravnog odbora RFZO, 28.04.2015. godine;
– Dragana Stojadinovića, bivšeg direktora Zdravstvenog centra Bor, 28.04.2015. godine;
– Vladana Živojinovića, bivšeg v.d. direktora JKP „Golubac“, Golubac, 20.07.2015. godine;
– Aleksandra Jablanovića, bivšeg narodnog poslanika, 20.07.2015. godine;
– Miloša Jevtića, bivšeg narodnog poslanika, 21.07.2015. godine;
– Dragana Tomića, bivšeg narodnog poslanika, 30.07.2015. godina;
– Veroljuba Stevanovića, bivšeg gradonačelnika grada Kragujevca, 04.09.2015. godine.

Od ukupno 37 do sada podnetih krivičnih prijava, u tri slučaja su donete pravosnažne osuđujuće presude, podneto je pet optužnih predloga, u 19 slučajeva postupak je u toku, 8 krivičnih prijava je odbačeno (od čega je u dva slučaja primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja) i u dva slučaju je u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja.


NAPOMENA:

Rezultati rada prikazani su u vidu tabela koje sadrže podatke o postupcima protiv funkcionera zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ovde možete preuzeti tabele:

Oblast vođenja registra (zaključno sa 30.09.2015)

Oblast kontrole imovine i prihoda (zaključno sa 30.09.2015)

Sudeći po praksi, najčešće povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije su sledeće:

– član 25. – nedostavljanje dokumenata i informacija u propisanom roku;
– član 35. – neblagovremeno prenošenje upravljačkih prava;
– član 39. – primanje poklona suprotno Zakonu;
– član 36. – neblagovremeno obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki;
– član 43. stav 1. – neblagovremeno obaveštavanje Agencije o stupanju na funkciju/prestanku funkcije;
– član 43. stav 2. – neblagovremeno podnošenje izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju;
– član 43. stav 4. – neblagovremeno podnošenje izveštaja izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije;
– član 44. stav 1. – neblagovremeno podnošenje izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena.

Agencija napominje da se ovi podaci objavljuju u cilju obaveštavanja javnosti o rezultatima rada. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom. Takođe, sâmo pokretanje postupka pred Agencijom ne znači da je funkcioner povredio Zakon. Odluka o tome donosi se tek nakon sprovedenog postupka, u kojem funkcioner ima pravo da se izjasni, a postaje konačna tek istekom roka za žalbu, odnosno njenim potvrđivanjem od strane Odbora Agencije.