Резултати контроле извештаја о имовини и приходима функционера

„Да ли треба да будем храбар да бих био поштен?“
07/10/2015
Агенција је независан орган и не треба му ничија дозвола за рад
09/10/2015

Резултати контроле извештаја о имовини и приходима функционера

print
Znak-Horizontalno-CirilicaАгенција за борбу против корупције је у току 2015. године Одељењу за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва поднела 11 кривичних пријава због постојања основа сумње да функционер није пријавио имовину Агенцији или је дао лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини (члан 72. Закона о Агенцији за борбу против корупције) и 12 извештаја, и то: Вишем јавном тужилаштву у Београду због постојања сумње да је извршено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица и кривично дело прање новца; Вишем јавном тужилаштву у Зајечару због постојања сумње да је извршено кривично дело злоупотреба службеног положаја или неко друго кривично дело за које се гони по службеној дужности (трговина утицајем, примање мита, прање новца); 4 извештаја Управи за спречавање прања новца због сумње да је извршено кривично дело прање новца; 5 извештаја Пореској управи због сумње да је извршено кривично дело пореска утаја и 1 извештај Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја због сумње да је дошло до злоупотребе државног програма обнове оштећених породичних стамбених објеката, однсоно испуњености услова доделе државне помоћи на објектима оштећеним мајским поплавама 2014. године у Обреновцу.

Од укупног броја поднетих кривичних пријава у 2015. години, три су поднете због давања лажних података о имовини и приходима, док је осам поднето због непријављивања имовине и прихода по ступању на јавну функцију, односно по престанку јавне функције.

Кривичне пријаве поднете су против:

– Снежане Паралидис, бившег члана Већа градске општине Црвени Крст, Ниш, 26.01.2015. године;
– Златана Јовановића, бившег председника општине Бајина Башта, 19.02.2015. године, сада на функцији члана Општинског већа општине Бајина Башта;
– Владимира Петковића, бившег члана Управног одбора Националне агенције за регионални развој, 23.02.2015. године;
– Душка Кораћа, бившег члана Општинског већа општине Стара Пазова, 17.03.2015. године;
– Рајка Косановића, бившег председника Управног одбора РФЗО, 28.04.2015. године;
– Драгана Стојадиновића, бившег директора Здравственог центра Бор, 28.04.2015. године;
– Владана Живојиновића, бившег в.д. директора ЈКП „Голубац“, Голубац, 20.07.2015. године;
– Александра Јаблановића, бившег народног посланика, 20.07.2015. године;
– Милоша Јевтића, бившег народног посланика, 21.07.2015. године;
– Драгана Томића, бившег народног посланика, 30.07.2015. година;
– Верољуба Стевановића, бившег градоначелника града Крагујевца, 04.09.2015. године.

Од укупно 37 до сада поднетих кривичних пријава, у три случаја су донете правоснажне осуђујуће пресуде, поднето је пет оптужних предлога, у 19 случајева поступак је у току, 8 кривичних пријава је одбачено (од чега је у два случаја примењен институт одлагања кривичног гоњења) и у два случају је у току примена института одлагања кривичног гоњења.


НАПОМЕНА:

Резултати рада приказани су у виду табела које садрже податке о поступцима против функционера због повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Овде можете преузети табеле:

Област вођења регистра (закључно са 30.09.2015)

Област контроле имовине и прихода (закључно са 30.09.2015)

Судећи по пракси, најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe су следеће:

– члан 25. – недостављање докумената и информација у прописаном року;
– члан 35. – неблаговремено преношење управљачких права;
– члан 39. – примање поклона супротно Закону;
– члан 36. – неблаговремено обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки;
– члан 43. став 1. – неблаговремено обавештавање Агенције о ступању на функцију/престанку функције;
– члан 43. став 2. – неблаговремено подношење извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију;
– члан 43. став 4. – неблаговремено подношење извештаја извештаја о имовини и приходима по престанку функције;
– члан 44. став 1. – неблаговремено подношење извештаја о имовини и приходима због битних промена.

Агенција напомиње да се ови подаци објављују у циљу обавештавања јавности о резултатима рада. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом. Такође, сâмо покретање поступка пред Агенцијом не значи да је функционер повредио Закон. Одлука о томе доноси се тек након спроведеног поступка, у којем функционер има право да се изјасни, а постаје коначна тек истеком рока за жалбу, односно њеним потврђивањем од стране Одбора Агенције.