Procesuiranje prekršaja iz nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o udžbenicima
05/05/2015
Okrugli sto: Procesuiranje prekršaja, 7. maj 2015.
08/05/2015

Procesuiranje prekršaja iz nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije

print

DSC01537Danas je održan okrugli sto na temu „Procesuiranje prekršaja iz nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije“ u organizaciji Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Okrugli sto organizovan je sa ciljem povećanja efikasnosti u procesuiranju prekršaja iz nadležnosti Agencije kroz razgovor o problemima u praksi između predstavnika prekršajnih sudova i stručne službe Agencije za borbu protiv korupcije.

Pozdravnu reč imali su Lorens Veter, direktor Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije i Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.

Nakon toga, predstavnici stručne službe Agencije pokrenuli su sporna pitanja iz dosadašnje prakse. Kada je reč o nadležnosti kontrole finansiranja političkih aktivnosti, istaknuta su pitanja u vezi sa utvrđivanjem pravnog sledbenika političkih subjekata, kriterijumima za predlog za razdvajanje postupka, prekidom postupka, spornim pitanjima u vezi sa udruženjima građana koja učestvuju na izborima kao politički subjekti. Kada je reč o nadležnostima rešavanja o sukobu interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera, ukazano je na probleme u vezi sa visinom izrečenih novčanih kazni, odnosno da je veći broj izrečenih novčanih kazni ispod zakonskog minimuma, kao i na veći broj izrečenih opomena koje se izriču neposredno pred istek roka zastarelosti. Istaknuto je da su problem propisani rokovi za zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka i izražena je nada da će se novim modelom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u kome je predložen rok od 5 godina, olakšati rad Agencije i sudova.

Predstavnici sudova su pohvalili rad Agencije u vezi sa do sada podnetim zahtevima za pokretanje postupaka.