Процесуирање прекршаја из надлежности Агенције за борбу против корупције

Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима
05/05/2015
Округли сто: Процесуирање прекршаја, 7. мај 2015.
08/05/2015

Процесуирање прекршаја из надлежности Агенције за борбу против корупције

print

DSC01537Данас је одржан округли сто на тему „Процесуирање прекршаја из надлежности Агенције за борбу против корупције“ у организацији Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА).

Округли сто организован је са циљем повећања ефикасности у процесуирању прекршаја из надлежности Агенције кроз разговор о проблемима у пракси између представника прекршајних судова и стручнe службе Агенције за борбу против корупције.

Поздравну реч имали су Лоренс Ветер, директор Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт, Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције и Милан Мариновић, председник Прекршајног суда у Београду.

Након тога, представници стручне службе Агенције покренули су спорна питања из досадашње праксе. Када је реч о надлежности контроле финансирања политичких активности, истакнута су питања у вези са утврђивањем правног следбеника политичких субјеката, критеријумима за предлог за раздвајање поступка, прекидом поступка, спорним питањима у вези са удружењима грађана која учествују на изборима као политички субјекти. Када је реч о надлежностима решавања о сукобу интереса и контроли имовине и прихода функционера, указано је на проблеме у вези са висином изречених новчаних казни, односно да је већи број изречених новчаних казни испод законског минимума, као и на већи број изречених опомена које се изричу непосредно пред истек рока застарелости. Истакнуто је да су проблем прописани рокови за застарелост покретања и вођења прекршајног поступка и изражена је нада да ће се новим моделом Закона о Агенцији за борбу против корупције, у коме је предложен рок од 5 година, олакшати рад Агенције и судова.

Представници судова су похвалили рад Агенције у вези са до сада поднетим захтевима за покретање поступака.