Okrugli sto: Procesuiranje prekršaja, 7. maj 2015.

Procesuiranje prekršaja iz nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije
07/05/2015
Saradnjom i edukacijama do bolje implementacije Zakona o agenciji
12/05/2015

Okrugli sto: Procesuiranje prekršaja, 7. maj 2015.

print