Propuštanje prilika: u izmenama zakona i dalje prisutni nedostaci

Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
27/06/2015
Prave farsu od kontrolnih tela
30/06/2015

Propuštanje prilika: u izmenama zakona i dalje prisutni nedostaci

print
Znak-Horizontalno-CirilicaMinistarstvo pravde pripremilo je nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademija, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, povodom kojih je održana javna rasprava. Mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama ovih nacrta Agencija je uputila Ministarstvu 18. juna.
Prema obrazloženjima, razlozi za izradu nacrta zakona proizlaze iz odluka Ustavnog suda iz 2014. godine kojima su prestale da važe određene odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu. Ovim odredbama bilo je propisano da su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca dužni da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca predlože kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji nisu obuhvaćene sve potrebne izmene predviđene strateškim okvirom za borbu protiv korupcije. Dodatno, nije iskorišćena prilika da se otklone nedostaci koji se odnose na sastav i imenovanje članova Upravnog odbora i Programskog saveta, odnosno izbor članova komisija, stručnih lica, mentora i povremenih predavača, koji ukazuju na potrebu reformisanja organizacionog ustrojstva Pravosudne akademije u cilju nepristrasnog izbora kandidata za početnu obuku. S druge strane, u nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu nije precizirano kako će se proveravati stručnost i osposobljenost na ispitima koje organizuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, niti je propisan rok u kojem će ova tela doneti akte kojim će detaljnije propisati program i način polaganja ovih ispita.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka doprinelo poboljšanju nacrta zakona i tome da proces izbora i napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija bude zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima, što je jedan od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu možete preuzeti OVDE.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji možete preuzeti OVDE.