Примаоци социјалне помоћи финансирају политичке странке

Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције
29/05/2015
Пријављивање поклона је један од елемената одговорног вршења поверених послова
01/06/2015

Примаоци социјалне помоћи финансирају политичке странке

print

Приликом вршења контроле финансирања изборних кампања, Агенција за борбу против корупције, у складу са својим надлежностима, између осталог, проверава физичка лица која донирају средства политичким субјектима. Приликом те провере, имена тих донатора проверавају се у различитим базама података. На тај начин, још једном се дошло до податка да је одређени број физичких лица који донира средства политички субјектима – корисник новчане социјалне помоћи у 2014. години.

Истовремено, поново је примећен тренд истоветних износа приликом уплата прилога физичких лица.

Агенција за борбу против корупције је 04.05.2015. године, упутила допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питањa, са циљем да преиспита оправданост доделе средстава лицима која су у току 2014. године били корисници средстава социјалне помоћи, а која су истовремено дали прилог политичким субјектима за изборну кампању за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије и избор одборника у Скупштину града Београда, који су одржани 16. марта 2014. године.

Агенција је и раније, у неколико наврата, обавештавала јавност о томе да су корисници средстава социјалне помоћи „финансирали“ политичке странке током изборних кампања 2012. године.

Истичемо да су скоро сва лица, која су корисници социјалне помоћи, вршила уплате политичким странкама са свог текућег рачуна на рачун странке и тиме поступала у складу са Законом о финансирању политичких активности. Али исто тако поставља се питање како социјално најугроженија лица имају средства да дају прилог политичкој странци у износима који су далеко већи од примљене социјалне помоћи.

До ових података Агенција је дошла тако што је листу свих приватних донатора проследила надлежном Министарству које је утврдило да су поједина лица корисници наведенe помоћи.

Новчану социјалну помоћ у 2014. години, користила су 23 физичка лица која су уједно била даваоци прилога политичким странкама за изборну кампању у 2014. години.

 

Име

Презиме

Износ примљених новчаних средстава – новчана социјална помоћ у 2014. години

Износ датог прилога

Прилог дат политичкој странци

94.694,67

650.000,00

Социјалистичка партија Србије

65.839,97

6.000,00

Српска напредна странка

134.104,62

40.000,00

Српска напредна странка

69.154,74

40.000,00

Српска напредна странка

8.242,00

40.000,00

Српска напредна странка

165.980,76

40.000,00

Српска напредна странка

37.437,00

40.000,00

Српска напредна странка

81.356,04

40.000,00

Српска напредна странка

59.646,63

40.000,00

Српска напредна странка

45.461,68

40.000,00

Српска напредна странка

52.640,94

40.000,00

Српска напредна странка

21.472,96

40.000,00

Српска напредна странка

107.480,19

40.000,00

Српска напредна странка

58.367,52

40.000,00

Српска напредна странка

39.966,12

40.000,00

Српска напредна странка

67.094,71

40.000,00

Српска напредна странка

146.114,33

40.000,00

Српска напредна странка

55.835,72

40.000,00

Српска напредна странка

149.574,81

40.000,00

Српска напредна странка

21.249,43

40.000,00

Српска напредна странка

144.263,43

40.000,00

Српска напредна странка

66.166,59

40.000,00

Српска напредна странка

51.053,32

80.000,00

Уједињени региони Србије

Посебно истичемо прилог у износу од 650.000,00 динара које је Социјалистичкој партији Србије дало физичко лице, које је у наведеној години било корисник новчане социјалне помоћи у износу од 94.694,67 динара.

Имајући у виду да се новчана социјална помоћ додељује социјално најугроженијим лицима по посебним критеријумима, која служи за подмиривање најосновнијих егзистенцијалних потреба примаоца, а да висина датих прилога у неким случајеви прелази 50% висине примљене социјалне помоћи на годишњем нивоу, поставља се питање оправданости примања и начина доделе тих средстава наведеним физичким лицима.