Прилози правних лица политичким субјектима

Представници Европске Уније посетили Агенцију
03/06/2015
Министарство за рад извршиће ревизију новчане социјалне помоћи лицима која се јављају као донатори политичким странкама
09/06/2015

Прилози правних лица политичким субјектима

print
Znak-Horizontalno-CirilicaУ изборној кампањи 2014. године за изборе за народне посланике прилог политичким субјектима дало је 37 правних лица, што је знатно мање од броја правних лица која су била даваоци прилога у изборној кампањи 2012. године за изборе за народне посланике (195).

У поступку контроле уочено је да је Демократској странци Србије прилог за изборе за народне посланике у 2014. години дало правно лице „Imperia Company A-3 plus“ д.о.о. из Београда, у износу од 8.000.000,00 динара, а које је по финансијским извештајима поднетим Агенцији за привредне регистре за 2012. годину исказало нето добитак од 420.000,00 динара, а за 2013. годину нето добитак од 574.000,00 динара. Из овога произлази да је прилог Демократској странци Србије дат у износу који је за око четрнаест пута већи од укупне остварене добити овог правног лица у 2013. години. Такође, друго правно лице „Аurora ММ Max Mary“ д.о.о. из Београда које је исказало нето добитак по финансијском извештају за 2013. годину од 423.000,00 динара, дало је прилог од 3.500.000,00 динара овој политичкој странци, што је за око осам пута више од износа остварене добити.

Коалицији око Нове демократске странке – Зелени, прилог је дала фирма „Андрамос“ д.о.о. из Суботице у износу од 133.000,00 динара, која је исказала нето добитак по финансијском извештају за 2013. годину у износу од 121.000,00 динара. Давалац прилога „Brooklyn Bar“ д.о.о. из Београда дала је неновчани прилог истој коалицији у виду закупа простора за три билборда у износу од 417.384,00 динара, док је за 2012. годину исказао нето губитак од 962.000,00 динара, а за 2013. годину нето губитак у износу од 2.037.000,00 динара. Исто предузеће је током марта 2014. године, дакле у периоду одржавања изборне кампање било у блокади. Неновчано давање у износу од 584.388,00 динара у виду закупа простора за билборде, дало је правно лице „Беоплакат“ д.о.о. из Београда, иако је исказало нето губитак за 2013. годину у износу од 19.000,00 динара.

Уједињени региони Србије исказали су новчана давања три правна лица. Правно лице „Benelli motors“ д.о.о. из Београда је 2014. године дало прилог за изборну кампању у износу од 7.000.000,00 динара, док је с друге стране исто правно лице исказало нето добитак у финансијском извештају за 2012. годину од 4.943.000,00 динара, као и за 2013. годину у износу од 4.203.000,00 динара. Ово предузеће је било у блокади по текућим рачунима у периоду од 27. децембра 2013. године до 3. фебруара 2014. године и од 4. марта 2014. године се налази у блокади за износ од 362,5 милиона динара. Износ прилога у 2014. години је око 1,4 пута већи од оствареног нето добитка у 2012. години и око 1,6 пута већи од оствареног нето добитка у 2013. години. Правно лице је емитовало другу емисију краткорочних обвезница 23. децембра 2013. године у укупном износу од 22 милиона динара. Правно лице „Steelway“ д.о.о. из Малог Иђоша дало је прилог у износу од 2.000.000,00 динара што је за око 25 пута већи износ од изнoса исказаног нето добитка по финансијском извештају за 2013. годину који је износио 79.000,00 динара. Ово предузеће је емитовало другу емисију краткорочних обвезница 30. децембра 2013. године у укупном износу од 30 милиона динара. Предузеће „Миланмоторс“ д.о.о. из Новог Сада, дало је прилог у износу од 975.000,00 динара који је за око четири пута већи од износа исказаног нето добитка по финансијском извештају за 2013. годину који је износио 219.000,00 динара.

Коалицији око Социјалистичке партије Србије прилог је дало правно лице „Максвил“ д.о.о. из Кикинде у износу од 1.600.600,00 динара. Ако се има у виду да је ово правно лице у 2012. години остварило нето добитак од 177.000,00 динара, а у 2013. години нето добитак од 266.000,00 динара, износ донације је девет пута већи од исказане добити у 2012. години и шест пута већи од исказане добити у 2013. години. Мањински власници овог правног лица су два физичка лица, док је већински власник правно лице у ликвидацији. Правно лице „Passage Advertising“ д.о.о. из Београда дало је овој коалицији донацију у износу од 6.760.000,00 динара, иако је у 2012. години остварило нето губитак од 2.774.000,00 динара, а у 2013. години нето добитак од 47.000,00 динара. Износ донације је 143 (сточетрдесеттри) пута већи од исказане добити за 2013. годину. Правно лице „DIL Advisory“ д.о.о. из Београда је дало прилог у износу од 6.624.489,00 динара. Исто правно лице је у 2012. години остварило нето добитак од 1.410.000,00 динара, а у 2013. години нето добитак од 837.000,00 динара. Износ донације је 4,7 пута већи од износа исказане добити у 2012. години, а око осам пута већи од исказане добити за 2013. годину. Правно лице „Creative UMS Group“ д.о.о. из Београда, иако већ неколико година узастопно бележи губитке у пословању, уплатило је донацију овом политичком субјекту у износу од 5.835.000,00 динара. Ово правно лице је за 2012. годину исказало нето губитак у износу од 10.180.000,00 динара, а за 2013. годину нето губитак у износу од 3.860.000,00 динара.

Општи закључак је да су наведена правна лица давала прилоге политичким субјектима у изборним кампањама 2014. године, без обзира на резултате свог пословања у претходним годинама. Агенција за борбу против корупције је, у циљу прикупљања додатних информација од значаја за даље поступање, упутила допис Пореској управи.