Studijska poseta Italiji
12/04/2017
OBAVEŠTENJE političkim subjektima u vezi sa podnošenjem godišnjeg finansijskog izveštaja
12/04/2017

Presedan je optuživati Agenciju

print
Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije neopravdano se našla u situaciji da se brani što je podnela Izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog osnova sumnje da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali učinio određena krivična dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Umesto pozitivnih reakcija Agencija nailazi na osude i neosnovane spekulacije jednog dela javnosti, kao i institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što kod građana izaziva sumnju u rad nezavisnih organa.

Nikakve „specijalne“ uslove“ Agencija nije postavila Povereniku, osim što mu je uputila odgovor na predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja rešenja u vezi sa predmetom gradonačelnika Siniše Malog, koje je predložila novinarka portala „Pištaljka“. U navedenom odgovoru Agencija je taksativno navela koje su tvrdnje u vezi sa neobjavljivanjem javnih podataka netačne, a posebno je jasno predočila koji su podaci i zbog čega klasifikovani kao „strogo poverljivi“. Iz reakcije Poverenika može se nedvosmisleno zaključiti da je razumeo razloge Agencije odnosno objašnjenje, budući da je podatke iz odgovora Agencije i sam zaštitio u svom obraćanju javnosti. Imajući u vidu klasifikaciju određenog broja dokumenata kao „strogo poverljivi“ Agencija je pozvala Poverenika lično da u njenim prostorijama izvrši uvid u dokumente, čime, naravno, nije isključila mogućnost da to bude i neko od njegovih saradnika. Pogrešno je pretpostavljeno i da su podaci o prihodima i imovini iz Izveštaja o imovini i prihodima bilo kog funkcionera, pa i gradonačelnika, klasifikovani kao „strogo poverljivi“. Naime u svom odgovoru na zahtev Poverenika Agencija je jasno navela da je na osnovu njegovog naloga iz Rešenja zaštitila određene podatke iz predmeta i posebno istakla da ima i dokumenata koji su zaštićeni na osnovu unutrašnjih i međunarodnih pravnih normi.

Takođe, presedan je nepravedno optuživati Agenciju, kao nezavisni državni organ, za nesaradnju sa drugim državnim organima, kao i Poverenikom, kada je opšte poznato da Agencija ima nemali broj zaključenih Sporazuma o saradnji sa drugim državnim organima i organizacijama sa kojima na dnevnom nivou razmenjuje dokumente, u skladu sa zakonima i svojim nadležnostima.