Преседан је оптуживати Агенцију

Студијска посета Италији
12/04/2017
ОБАВЕШТЕЊЕ политичким субјектима у вези са подношењем годишњег финансијског извештаја
12/04/2017

Преседан је оптуживати Агенцију

print
Znak Horizontalno CirilicaАгенција за борбу против корупције неоправдано се нашла у ситуацији да се брани што је поднела Извештај Вишем јавном тужилаштву у Београду због основа сумње да је градоначелник Београда Синиша Мали учинио одређена кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности. Уместо позитивних реакција Агенција наилази на осуде и неосноване спекулације једног дела јавности, као и институције Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, што код грађана изазива сумњу у рад независних органа.

Никакве „специјалне“ услове“ Агенција није поставила Поверенику, осим што му је упутила одговор на предлог за спровођење административног извршења решења у вези са предметом градоначелника Синише Малог, које је предложила новинарка портала „Пиштаљка“. У наведеном одговору Агенција је таксативно навела које су тврдње у вези са необјављивањем јавних података нетачне, а посебно је јасно предочила који су подаци и због чега класификовани као „строго поверљиви“. Из реакције Повереника може се недвосмислено закључити да је разумео разлоге Агенције односно објашњење, будући да је податке из одговора Агенције и сам заштитио у свом обраћању јавности. Имајући у виду класификацију одређеног броја докумената као „строго поверљиви“ Агенција је позвала Повереника лично да у њеним просторијама изврши увид у документе, чиме, наравно, није искључила могућност да то буде и неко од његових сарадника. Погрешно је претпостављено и да су подаци о приходима и имовини из Извештаја о имовини и приходима било ког функционера, па и градоначелника, класификовани као „строго поверљиви“. Наиме у свом одговору на захтев Повереника Агенција је јасно навела да је на основу његовог налога из Решења заштитила одређене податке из предмета и посебно истакла да има и докумената који су заштићени на основу унутрашњих и међународних правних норми.

Такође, преседан је неправедно оптуживати Агенцију, као независни државни орган, за несарадњу са другим државним органима, као и Повереником, када је опште познато да Агенција има немали број закључених Споразума о сарадњи са другим државним органима и организацијама са којима на дневном нивоу размењује документе, у складу са законима и својим надлежностима.