Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Koordinacioni sastanak o zloupotrebama u postupku izbora udžbenika
12/04/2016
Obaveštenje političkim subjektima
06/05/2016

Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

print
didakticka sredstvaBrošura Vodič kroz vrednosti zaposlenih u javnom sektoru, Priručnik za izvođenje obuke Etika iintegritet u javnom sekotru i DVD sa edukativnim filmovima predstavljeni su juče prvoj grupi edukovanih predavača u ovoj oblasti. Obuka je imala za cilj da upozna polaznike sa novim materijalima, kao i da im pruži priliku da na licu mesta provežbaju i isplaniraju kako da ih ubuduće koriste u radu. Tokom rada na novim materijalima učesnicima je predstavljen i portal za obuke koji je aktivan na internet prezentaciji Agencije.

Obuci je prisustvovalo 10 predavača iz organa državne uprave i Prekršajanog suda Beograd.

Podsećamo da su Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za njeno sprovođenje, predviđene i izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se tiče obaveznosti sprovođenja kontinuirane edukacije zaposlenih u javnom sektoru o etici i integritetu. Nakon ovih izmena navedena obuka biće obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru, a predavači će biti angažovani za njeno sprovođenje u instituciji u kojoj su zaposleni.