Представљена нова дидактичка средства намењена предавачима из области етике и интегритета у јавном сектору

Координациони састанак о злоупотребама у поступку избора уџбеника
12/04/2016
Обавештење политичким субјектима
06/05/2016

Представљена нова дидактичка средства намењена предавачима из области етике и интегритета у јавном сектору

print
didakticka sredstvaБрошура Водич кроз вредности запослених у јавном сектору, Приручник за извођење обуке Етика иинтегритет у јавном секотру и ДВД са едукативним филмовима представљени су јуче првој групи едукованих предавача у овој области. Обука је имала за циљ да упозна полазнике са новим материјалима, као и да им пружи прилику да на лицу места провежбају и испланирају како да их убудуће користе у раду. Током рада на новим материјалима учесницима је представљен и портал за обуке који је активан на интернет презентацији Агенције.

Обуци је присуствовало 10 предавача из органа државне управе и Прекршајаног суда Београд.

Подсећамо да су Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за њено спровођење, предвиђене и измене Закона о Агенцији за борбу против корупције у делу који се тиче обавезности спровођења континуиране едукације запослених у јавном сектору о етици и интегритету. Након ових измена наведена обука биће обавезна за све запослене у јавном сектору, а предавачи ће бити ангажовани за њено спровођење у институцији у којој су запослени.