Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u okviru predizborne misije u poseti Agenciji

Javna rasprava kao mehanizam za donošenje kvalitetnijih zakona
04/04/2016
Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja političkih subjekata
06/04/2016

Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u okviru predizborne misije u poseti Agenciji

print
IMG_3076U okviru dvodnevne predizborne misije, u ponedeljak, 4. aprila, u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravili su predstavnici ad hoc Odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Sa njima su razgovarale Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora za Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti i Milica Božanić, pomoćnica direktora za Sektor za međunarodnu saradnju.

Predstavnici ad hoc Odbora upoznati su sa nadležnostima Agencije, načinom finansiranja i organizacijom. Takođe, obavešteni su o aktivnostima Agencije po pitanju posmatranja izborne kampanje preko mreže posmatrača, procesu kontrole izveštaja o troškovima izborne kampanje i godišnjih finansijskih izveštaja kao i o postupanjima Agencije u slučaju utvrđenih nepravilnosti, tokom i nakon izborne kampanje.