Представници Мисије USAID у посети Агенцији

Извештаји о трошковима изборних кампања достављају се Агенцији до 4. априла за Бор и до 5. априла за Севојно
14/03/2018
Извештаји о трошковима изборних кампања за Београд подносе се Агенцији до 17. априла 2018. године
21/03/2018

Представници Мисије USAID у посети Агенцији

print
 Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се данас са директорком Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Републици Србији Азом Ел Абд и њеним сарадницима.

Сикимић је изразио захвалност за изузетно значајну подршку ове организације Агенцији у претходном периоду, као и очекивање да ће се таква сарадња наставити и у оквиру новог четворогодишњег пројекта Мисије USAID “Иницијатива за одговорну власт”, посебно у контексту претприступних преговора за приступање Републике Србије Европској унији.

Пројекат, који је почео у фебруару 2018. године, усмерен је, између осталог, на јачање капацитета независних државних институција, међуинституционалну сарадњу у превенцији и борби против корупције, као и оснаживање доброг управљања, транспарентности и одговорности на локалном нивоу.

Ел Абд je истакла улогу Агенције за борбу против корупције у унапређењу владавине права у Републици Србији, као и спремност Мисије USAID да настави да је подржава у том процесу.

                                                                 Representatives of USAID Mission visited the Agency

 

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met today with USAID Mission Director to the Republic of Serbia Azza El-Abd and her associates.

Sikimić expressed his gratitude for the invaluable support to the Agency provided by this organization in the previous period as well as expectation that such cooperation would continue within the new four-year USAID Mission Project “Government Accountability Initiative”, especially in view of the EU pre-accession negotiations of the Republic of Serbia.

Project, which commenced in February 2018, is focused, inter alia, on strengthening capacity of independent state institutions, inter-institutional cooperation in prevention and fight against corruption as well as reinforcement of good governance, transparency and accountability at a local level.

El-Abd pointed out the role of the Anti-Corruption Agency in improving the rule of law in the Republic of Serbia as well as willingness of the USAID Mission to continue supporting it in the respective process.